z Panią Danutą Wałesową i Aleksandrem Dembskim...
Zamknj